Get Social With Us

Репатриране на аварирал 250-тонен кран 332км АМ Тракия до гр. Карнобат

Оказване на пътна помощ, чрез изтегляне на 250 т. аварирал кран на 332 км. на автомагистрала “Тракия”