Get Social With Us
ТИР ПАРКИНГ

Паркингът е обособен на първо ниво на терена, до сервизното хале и заема 10 дка бетонирани за тежка механизация. Осигурено е нощно осветление на целия обект. Към момента е използван като ТИР паркинг и се предоставя под наем. Фирмата разполага с разработен строителен проект за изграждането на сграда в близост до автомивката с офиси, санитарни възли и перално и гладачно помещение за обслужване на ТИР паркинга.

Паркингът е с добре изградена отводнителна подземна инфраструктура и оточна канализация за дъждовни и отпадни води.